ข้อดีและข้อเสีย

Pros and Cons ข้อดีและข้อเสีย
Pros : จุดเด่น:
  • ป้องกันไวรัส, สปายแวร์รูทคิท ฯลฯ
  • การป้องกันตัวที่ป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
  • ไฟบนทรัพยากรระบบ ไม่ได้ชะลอตัวลงของระบบหรือการท่องอินเทอร์เน็ต
  • การบูตระบบได้อย่างรวดเร็ว
  • ผู้ใช้งานสแกนได้ด้วยความเร็วที่ดีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบใ
  • แถบเครื่องมือที่เป็นประโยชน์
Cons : จุดด้อย:
  • การเปลี่ยนแปลงเครื่องมือค้นหาจะเริ่มต้นถึงแม้ว่าเราเลือกที่จะไม่เปลี่ยนแปลง
  • เนื่องจากเป็นฟรีแวร์โปรแกรมแอนตี้ไวรัส ดังนั้น จึงมีข้อจำกัดในการป้องกันไวรัสในรูปแบบอื่นๆ เช่น ไม่สามารถป้องกัน สแปมเมล เป็นต้น แต่โดยภาพรวมแล้ว สำหรับฟรีโปรแกรมที่สามารถป้องกันไวรัสแบบตลอดเวลา (Realtime) ก็เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจ และที่สำคัญมีการ download มากทีสุดตัวหนึ่งของโลกเลยทีเดียว 

1 ความคิดเห็น: